จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน เช่าซอฟต์แวร์ Adobe Cloud for Team จำนวน 4 สิ่ทธิ์การใช้งาน ระยะเวลา 1 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน เช่าซอฟต์แวร์ Adobe Cloud for Team จำนวน 4 สิ่ทธิ์การใช้งาน ระยะเวลา 1 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/05/2563
326 View