จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นที่อาคารเพิร์ล แบงค์ค็อก ชั้น 14 เพื่อเป็นสำนักงานแห่งใหม่ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.ย.

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นที่อาคารเพิร์ล แบงค์ค็อก ชั้น 14 เพื่อเป็นสำนักงานแห่งใหม่ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18/09/2561
166 View