จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นที่อาคารเพิร์ล แบงค์ค็อก ชั้น 14 เพื่อเป็นสำนักงานแห่งใหม่ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.ย.

ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นที่อาคารเพิร์ล แบงค์ค็อก ชั้น 14 เพื่อเป็นสำนักงานแห่งใหม่ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18/09/2561
471 View