จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง การจัดจ้างเผยแพร่ภารกิจตามวิถี New Normal และแอปพลิเคชัน ปักหมุดมืออาชีพ ผ่านรายการโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ส.ค.

ราคากลาง การจัดจ้างเผยแพร่ภารกิจตามวิถี New Normal และแอปพลิเคชัน ปักหมุดมืออาชีพ ผ่านรายการโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/08/2563
245 View