จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 คน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.ย.

ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 คน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14/09/2563
263 View