จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบ Cloud สำหรับติดตั้งระบบสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เม.ย.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบ Cloud สำหรับติดตั้งระบบสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/04/2563
179 View