จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมระบบราง สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง โดยวิธีคัดเลือก

พ.ย.

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมระบบราง สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง โดยวิธีคัดเลือก

30/11/2563
315 View