จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผ่านทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เม.ย.

ประกาศเชิญชวนจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผ่านทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

27/04/2560
66 View