จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 4 ราย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.ย.

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 4 ราย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01/09/2563
1,458 View