จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้รับจ้างเพื่อตรวจสอบบัญชี เเละประเมินผลการใช้จ่ายเงินเเละทรัพย์สินรวมทั้งระบบการควบคุมภายใน ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำหรับปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ก.ย.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้รับจ้างเพื่อตรวจสอบบัญชี เเละประเมินผลการใช้จ่ายเงินเเละทรัพย์สินรวมทั้งระบบการควบคุมภายใน ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำหรับปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/09/2564
2,193 View