จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพสาขาธุรกิจเสริมสวยเพื่อสร้างการยอมรับในระดับสากล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพสาขาธุรกิจเสริมสวยเพื่อสร้างการยอมรับในระดับสากล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/05/2563
374 View