จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พ.ย.

ขอบเขตการดำเนินงาน เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20/11/2562
121 View