จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เม.ย.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/04/2563
140 View