จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางจำนวน 3 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มี.ค.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางจำนวน 3 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05/03/2564
146 View