จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดเก็บเอกสารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ส.ค.

จ้างจัดเก็บเอกสารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/08/2563
245 View