จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP Phone)จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ต.ค.

เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP Phone)จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24/10/2561
132 View