จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน จัดจ้างผลิตบัตรรับรองมาตรฐานอาชีพ และบัตรรับรองสมรรถนะหลักในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิ.ย.

ขอบเขตการดำเนินงาน จัดจ้างผลิตบัตรรับรองมาตรฐานอาชีพ และบัตรรับรองสมรรถนะหลักในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/06/2563
123 View