จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาเช่าบริการระบบอีเมล Google G Suite Business จำนวน 180 สิทธิ์การใช้งานประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.ย.

ประกวดราคาเช่าบริการระบบอีเมล Google G Suite Business จำนวน 180 สิทธิ์การใช้งานประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17/09/2561
156 View