จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโปรแกรมระบบบริหารการสอบระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Based Test : CBT) ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ก.ค.

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโปรแกรมระบบบริหารการสอบระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Based Test : CBT) ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/07/2564
3,090 View