จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (ปีงบประมาณ 2563)

ต.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (ปีงบประมาณ 2563)

11/10/2562
89 View