จัดซื้อจัดจ้าง

จัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มี.ค.

จัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27/03/2561
437 View