จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกการสอบราคาจ้างซ่อมแซมพื้นภายในสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 17

เม.ย.

ยกเลิกการสอบราคาจ้างซ่อมแซมพื้นภายในสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 17

12/04/2560
73 View