จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวน

พ.ค.

ประกาศเชิญชวนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวน

23/05/2561
163 View