จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง จ้างสำนักงานสอบบัญชีของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ก.ย.

ราคากลาง จ้างสำนักงานสอบบัญชีของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/09/2563
244 View