จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิ.ย.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18/06/2563
125 View