จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) จำนวน 5,000 คน ประจำปีงบประมาณ 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เม.ย.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) จำนวน 5,000 คน ประจำปีงบประมาณ 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/04/2563
176 View