จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างผลิตวีดีทัศน์ การอบรมเจ้าหน้าที่สอบ Examiner ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เม.ย.

จ้างผลิตวีดีทัศน์ การอบรมเจ้าหน้าที่สอบ Examiner ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/04/2563
147 View