จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทอุตสาหกรรม (ประเภทไทย) กับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพภายใต้โครงการพัมนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem) ปีงบประมาณ 2564

มิ.ย.

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทอุตสาหกรรม (ประเภทไทย) กับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพภายใต้โครงการพัมนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem) ปีงบประมาณ 2564

17/06/2564
1,615 View