จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

เม.ย.

ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

12/04/2560
77 View