จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล(Digital Literacy)ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์สากล (ICDL Digital Literacy Certification)จำนวน 3,050 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ก.ค.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล(Digital Literacy)ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์สากล (ICDL Digital Literacy Certification)จำนวน 3,050 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/07/2561
1,610 View