จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิ.ย.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/06/2563
121 View