จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ม.ค.

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27/01/2564
1,482 View