จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน ๔ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.ย.

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน ๔ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09/09/2564
2,868 View