จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์การประชุมพร้อมติดตั้งและขนย้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)

ก.ย.

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์การประชุมพร้อมติดตั้งและขนย้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)

18/09/2561
133 View