จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ และหนังสือรับรองสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิ.ย.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ และหนังสือรับรองสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29/06/2563
127 View