จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) สถานที่จัดประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 500 คน

พ.ค.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) สถานที่จัดประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 500 คน

07/05/2561
3,248 View