จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ Application “ปักหมุดมืออาชีพ” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เม.ย.

จ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ Application “ปักหมุดมืออาชีพ” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27/04/2563
2,928 View