จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน การจัดจ้างผลิตกระเป๋ากระสอบสาน ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ย.

ขอบเขตการดำเนินงาน การจัดจ้างผลิตกระเป๋ากระสอบสาน ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/11/2562
114 View