จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาทบทวนมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ โดยวิธีคัดเลือก

พ.ค.

ขอบเขตการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาทบทวนมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ โดยวิธีคัดเลือก

27/05/2562
55 View