จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดเชิญชวนการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ต.ค.

ประกวดเชิญชวนการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17/10/2560
127 View