จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน งานเช่าบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line) เส้นหลัก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ต.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน งานเช่าบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line) เส้นหลัก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/10/2562
101 View