จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานอัจฉริยะ (E-Portfolio)และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกำลังคนและการจ้างพัฒนาระบบข้อมูลแบบเปิด ข้อมูลด้านกำลังคนเพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจภายใต้โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem)สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

มิ.ย.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานอัจฉริยะ (E-Portfolio)และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกำลังคนและการจ้างพัฒนาระบบข้อมูลแบบเปิด ข้อมูลด้านกำลังคนเพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจภายใต้โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem)สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

19/06/2564
1,375 View