จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนจ้างซ่อมแซมพื้นภายในสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 17 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

เม.ย.

ประกาศเชิญชวนจ้างซ่อมแซมพื้นภายในสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 17 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

12/04/2560
75 View