จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง จ้างดำเนินการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือการประเมินสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิ.ย.

ราคากลาง จ้างดำเนินการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือการประเมินสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/06/2563
93 View