จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

ก.ย.

ขอบเขตการดำเนินงาน งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

20/09/2562
75 View