จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน การจัดจ้างผลิตวีดิทัศน์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน การจัดจ้างผลิตวีดิทัศน์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/05/2563
112 View