จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศสอบราคาเรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ผู้ประกอบอาหารไทย (งานครัว) จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2)

พ.ค.

ยกเลิกประกาศสอบราคาเรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ผู้ประกอบอาหารไทย (งานครัว) จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2)

19/05/2560
68 View