จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการต่ออายุการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เม.ย.

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการต่ออายุการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20/04/2564
984 View