จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และเอกสารของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไปยังทีทำการแห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.ย.

เรื่อง ประกวดราคาจ้างขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และเอกสารของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไปยังทีทำการแห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05/09/2561
130 View