จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างดำเนินการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือการประเมินของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิ.ย.

ขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างดำเนินการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือการประเมินของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/06/2563
112 View